ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ เบาเช่าคอร์ทตีเล่น
จำนวนที่เปิดรับ 20 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 28 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 28 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 28 คู่
คงเหลือ -8 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 36 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 36 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 36 คู่
คงเหลือ -4 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ N
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 21 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 21 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 21 คู่
คงเหลือ 11 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ P-
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 12 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 12 คู่
คงเหลือ 12 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทชายเดี่ยวอายุ10ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 12 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 12 คู่
คงเหลือ 4 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทชายเดี่ยวอายุ12ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 17 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 17 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 17 คู่
คงเหลือ -1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทชายเดี่ยวอายุ 14 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 13 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 13 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 13 คู่
คงเหลือ 3 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทชายเดี่ยวอายุ 16 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 9 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 9 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 9 คู่
คงเหลือ 7 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 10 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 8 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 8 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 8 คู่
คงเหลือ 8 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 14 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 6 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 6 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 6 คู่
คงเหลือ 10 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ คู่ผสมอายุ 10 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 8 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 4 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 4 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 4 คู่
คงเหลือ 4 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ หญิงเดี่ยว 8 ปี
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 6 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 6 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 6 คู่
คงเหลือ 10 คู่