ยินดีต้อนรับ :
 

เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ

แบดมักม่วน"2022"

MaxMoan Badminton Cup 

ณ สนามแบดมินตันชยาธิป ขอนแก่น

ผู้จัดและทีมงานทุกคนขอขอบคุณ ความร่วมมือจาก ผู้สนับสนับสนุน ขอบคุณนักกีฬาทุกคน และกองเชียร์ ที่เข้าร่วมงานแข่งในครั้งนี้

แล้วพบกันใหม่ โอกาสหน้า 

 

 

 
 

 

 

 

    

=แล้วเจอกันนะ ทุกคน=

 

 

การวัดระดับมือการเล่นในการจัดการแข่งในรายการมี 6 รุ่น

ผู้จัดการแข่งขัน พิจารณาแต่ละระดับมืออ้างอิงตามดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     

การพิจารณาคุณสมบัตินักกีฬาโดยหลักฐานภาพบันทึกวีดีโอ และข้อมูลประวัติการแข่งขัน "นักกีฬาเป็นรายบุคคล" เพื่อสิทธิ์ในการสมัครลงแข่งขัน และประเมินระดับฝีมือนักกีฬาโดยทีมงาน การพิจารณาควรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น #โดยไม่รับคำการันตีจากบุคคลอื่น


• ระดับมือ S

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นในระดับมือ S เท่านั้น ไม่มีการเวทน้ำหนักโดยมีคนตีคุมมาร่วมแข่ง

(นักกีฬาที่ผู้ประเมิน เห็นว่าเล่นในระดับ S+ จะไม่สามารถคู่กันได้ในรุ่นนี้) *แก้ไขแล้ว


• ระดับมือ SNW
ผู้สมัครจะเป็นผู้หญิงคู่ โดย 1 คนถูกประเมินเป็นมือ S และอีก 1 คนต้องไม่เกินในระดับมือ N

(ประเมินเทียบเฉพาะหญิงไม่เปรียบมือกับผู้ชาย)


• ระดับมือ SN
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นจับคู่ S/S+ คู่กับมือ N 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

(นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับ N+ ขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่นนี้)

 

• ระดับมือ NP-
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นจับคู่มือ N/N+ หรือเบากว่า คู่กับมือ P- 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

(นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับ P ขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่นนี้)

 

• ระดับมือ P-P
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นจับคู่มือ P- หรือเบากว่า คู่กับมือ P 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

(นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับ P+ ขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่นนี้)

 

• ระดับมือ PP+
รับสมัครชายหรือหญิงที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเล่นในระดับจับคู่ P คู่กับมือ P+ 
หรือคู่ที่มือต่ำกว่า

 (นักกีฬาที่ผู้ประเมินว่าเล่นในระดับเกินมือ P+ หรือ นักกีฬาทีมชาติจะไม่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน)

 

 - นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการประเมินมือแล้ว

                                          

จัดการแข่งขันและประเมินมือโดย: คุณเน็ก ณภัทร

 สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร

 0947499465 

 

???? รายการแบดมักม่วน 2022 วันที่ 22-23 มค 65 นี้
ใช้หลักการประเมินมาตรฐาน เฉพาะรายการแบดมักม่วนเองเท่านั้น.. ให้นักกีฬาสื่อสารกับผู้ประเมินให้เข้าใจตรงกัน จึงทำการสมัคร หรือให้นักกีฬาส่งไลฟ์หรือคลิปเกิน5นาทีเพื่อประเมินมือเท่านั้น ... ผู้ประเมินไม่รับคำการันตีจากบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีประสบการณ์ ยืนยันว่าลงได้หรือตอบแทนว่าตรงมือ เพราะผู้นั้นไม่ใช่ผู้ประเมิน หรือหากท่านหลุดลงมาแล้ว ไม่เป็นไปตามรุ่นที่ลงแข่งโดยค้านสายตาผู้จัด ไม่เป็นไปตามหลักฐานที่ส่ง ผู้จัดจะทำการปรับแพ้หน้างาน ทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ประท้วง (มีกรรมการชี้ขาดประจำสนาม)

ประชาสัมพันธ์
ลำดับหัวข้อเอกสาร
1ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน ในรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 22 มกราคม 2565(S)download
2ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน ในรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 22 มกราคม 2565(SNW)download
3ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน ในรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 22 มกราคม 2565(SN)download
4ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน ในรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 22 มกราคม 2565(NP-)download
5ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน ในรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 22 มกราคม 2565(P-P)download
6ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน ในรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 22 มกราคม 2565(PP+)download
7ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน รอบ KnockOut วันที่ 23 มกราคม 2565 (S)download
8ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน รอบ KnockOut วันที่ 23 มกราคม 2565 (SNW)download
9ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน รอบ KnockOut วันที่ 23 มกราคม 2565 (SN)download
10ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน รอบ KnockOut วันที่ 23 มกราคม 2565 (NP-)download
11ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน รอบ KnockOut วันที่ 23 มกราคม 2565 (P-P)download
12ตารางคาดการณ์เวลาแข่งขัน รอบ KnockOut วันที่ 23 มกราคม 2565 (PP+)download
13ผล Knock Out รอบ 32 มือ S วันที่ 23-01-22download
14ผล Knock Out รอบ 16 มือ SNW วันที่ 23-01-22download
15ผล Knock Out รอบ 32 มือ SN วันที่ 23-01-22download
16ผล Knock Out รอบ 32 มือ NP- วันที่ 23-01-22download
17ผล Knock Out รอบ 16 มือ P-P วันที่ 23-01-22download
18ผล Knock Out รอบ 16 มือ PP+ วันที่ 23-01-22download