ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ S-(มือใหม่)
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 29 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 25 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 15 คู่
คงเหลือ -1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ S
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 32 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 24 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 16 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ N/S
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 26 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 24 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 13 คู่
คงเหลือ 0 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ N/P-
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 25 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 21 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 4 คู่
คงเหลือ 3 คู่