ยินดีต้อนรับ :ตารางเวลาการแข่งขัน

รายการ MEI - LI BADMINTON CHALLEGNE 2023

วันที่ 10 มิถุนายน  2566

ณ สนามแบดมินตัน JAYATHIP KHONKAEN

ประกาศ วันแข่งขันรายการ Mei lii จากวันที่ 10-11 มิถุนยน 2566 เหลือ กำหนดวันแข่งขัน 1 วัน คือวันที่ 10 มิถุนายน 2566 

รุ่นที่ ทำการแข่งขันเหลือ 4 รุ่นคือ

 Beginner/S  ,  S  ,  SN  ,  N                                                       \