ยินดีต้อนรับ :

รายการ แสงแรก BADMINTON VICTOR OPEN ครั้งที่ 1

แสงแรก..การแข่งขันเริ่มแรกสำหรับมือเริ่มต้นและมือกำลังพัฒนา

รับสมัครวันสุดท้าย..อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 รับชำระเงินวันสุดท้าย

**กรุณาตรวจสอบและประเมินตัวเองตามคุณสมบัติแต่ละรายการก่อนสมัครเพื่อหลีกเลี่ยงการกดไม่ผ่านและการประท้วง**

สมัครครบและประเมินผ่านตามจำนวนจะปิดรับสมัครทันที

มือ E (ใหม่มาก/ป๊อกแป๊ก ) รับ 16 คู่ (ไม่มีสายล่าง ,ปรับเงินรางวัลใหม่)

(พึ่งฝึก-หัดเล่นใหม่เท่านั้น/ท่าทางการตียังไม่ได้/หน้าไม้เทคนิคยังไม่ได้/เคลื่อนไหวช้า/ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ)

มือ R (เบามาก ) รับ 48 คู่ มีสายล่า

(ประเมินตามมาตรฐานแข่งขันประมวลผลจากทุกรายการ)

มือ G (หน้าบ้าน) รับ 48 คู่ มีสายล่าง

(ประเมินตามมาตรฐานแข่งขันประมวลผลจากทุกรายการ)

มือ S- รับ 48 คู่

(ประเมินตามมาตรฐานแข่งขันประมวลผลจากทุกรายการ)

มือ S/S- รับ 32 คู่

(ประเมินตามมาตรฐานแข่งขันประมวลผลจากทุกรายการ)

มือ รับ 32 คู่

(ประเมินตามมาตรฐานแข่งขันประมวลผลจากทุกรายการ)

มือ N/S  รับ 24 คู่

(ประเมินตามมาตรฐานแข่งขันประมวลผลจากทุกรายการ)

มือ N รับ 24 คู่

(ประเมินตามมาตรฐานแข่งขันประมวลผลจากทุกรายการ ห้ามมีมือหมกเด็ดขาด)