ยินดีต้อนรับ :

ประกาศครั้งที่ 1

เปิดมือเพิ่มดังนี้

มือ  Vip เตาะแตะ(เด็ก/สูงวัย) 12 คุ่  (4000/2000/1500/1500)

ลำดับเวลาในการแข่งขันวันที่24/2/67

ลำดับเวลาในการแข่งขัน วันที่ 25/2/67