ยินดีต้อนรับ :

แจ้งข้อมูลมือหมก (ลงต่ำกว่าฝีมือ)

จุดประสงค์และข้อตกลงการแจ้งข้อมูล
1. เพื่อให้ผู้จัดทราบข้อมูลนักกีฬาเพราะอาจจะไม่รู้จักฝีมือทุกคนที่ลงแข่งขัน
2. ลดการเอารัดเอาเปรียบฝีมือจากนักกีฬาที่ลงต่ำกว่าฝีมือตนเองเพื่อให้การแข่งขันสูสีที่สุดเท่าที่จะทำได้
3. การแจ้งข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงไม่กลั่นแกล้งกัน
4. เพื่อพัฒนาให้ผู้แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นมากๆ ไม่เบื่อหน่ายการแข่งขันเนื่องจากมีนักกีฬาที่ลงแบบเอาเปรียบ
5. ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ