ยินดีต้อนรับ :
สมัครสมาชิกเพื่่อส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน (สำหรับผู้จัดการทีมเท่านั้น)

กรอกชื่อผู้ใช้ (username)
กรอกรหัสผ่าน
กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง
ชื่อผู้จัดการทีม
ชื่อทีม
เบอร์โทรศัพท์
line id (ถ้ามี)