ยินดีต้อนรับ :

โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสมัครแข่งขัน
ความสามารถของโปรแกรม
ส่วนของผู้ดูแลระบบ
1. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทการแข่งขันได้ เช่น มือ P,P-,C ๆลๆ
2. สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน เช่น ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล อุปกรณ์ กติกา การรับสมัคร และการชำระเงินได้
3. สามารถ upload เอกสารให้ download ไฟล์ประเภท word excel pdf รูปภาพต่าง ๆ ได้ เช่น ตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ภาพแผนที่สนาม ตารางสาย ๆลๆ
4. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลนักกีฬาที่ลงสมัครได้ 
5. สามารถปรับสถานะการชำระเงินได้ 2 สถานะคือ ชำระแล้ว กับ ยังไม่ชำระ
6. สามารถปรับสถานะการยอมรับการลงแข่งได้ มี 3 สถานะคือ รอการตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน และสามารถ comment เพื่อแจ้งนักกีฬาได้
   - หากสถานะเป็นผ่าน ผู้จัดการทีมจะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะผ่านแล้ว
7. สามารถดูข้อมูลการแจ้งข้อมูลมือหมกมาแข่งได้เพื่อนำไปตัดสินใจในการให้ลงแข่งได้
8. สามารถลงตัวอย่างระดับมือนักกีฬาเพื่อเป็นตัวอย่างโดยสามารถลงชื่อ+รูปภาพได้
9. สามารถกำหนดวันสุดท้ายที่สามารถสมัครได้ เพื่อเกินเวลาระบบจะไม่แสดงแบบฟอร์มให้สมัครและผู้ตัดการทีมไม่สามารถแก้ไขได้หลังเวลาที่กำหนด
10. สามารถจัดสายการแข่งขันได้โดยเลือกว่าคู่ใดอยู่สายใดได้ และรายงานออกมาเป็น excel ได้
11. สามารถดึงข้อมูลผู้สมัครออกมาเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel ได้เพื่อนำไปทำตารางการแข่งขันต่อไป
12. ส่งข้อมูลเข้า line ของผู้จัดเมื่อมีผู้สมัครเข้ามาใหม่
ส่วนของผู้จัดการทีม
1. สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งรายชื่อเข้าแข่งขันได้
2. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลนักกีฬาที่ทีมลงสมัครได้ โดยต้องเตรียมข้อมูล ชื่อ ชื่อเล่น พศ.เกิด เพศ ประวัติการแข่ง clip youtube และรูปภาพ
3. สามารถแก้ไขข้อมูลผู้แข่งขันเฉพาะของทีมตนเองได้เท่านั้น หากเกินกำหนดเวลาที่ผู้ดูแลระบบกำหนด ระบบจะซ่อนแบบฟอร์มไม่ให้สมัคร
4. สามารถเข้าไป download เอกสารที่ผู้ดูแลระบบลงไว้ได้ เช่น ตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ภาพแผนที่สนาม ตารางสาย ๆลๆ
5. สามารถดูสถานะการชำระเงินและการยอมรับการแข่งขันได้ 
6. สามารถแจ้งข้อมูลมือหมกให้กับผู้ดูแลระบบได้ 
8. สามารถดูตัวอย่างระดับมือนักกีฬาได้

หมายเหตุ
1. ระบบพัฒนาการแข่งขันแบบประเภทคู่เท่านั้น ประเภทเดี่ยวต้องสมัครชื่อเดียวกัน 2 ครั้ง
2. ระบบบังคับต้องลงรูปนักกีฬาหากไม่ลงจะไม่สามารถสมัครได้
3. ติดต่อสอบถามโปรแกรมได้ที่ คุณ โอ๋ line id : sura.oh2  tel : 0813899331 
4. ค่าบริการครั้งละ 1500 บาทต่อ 1 การแข่งขัน