ยินดีต้อนรับ :

สรุปยอดผู้สมัคร


จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือมือใหม่
จำนวนที่เปิดรับ 48 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 47 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 47 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 47 คู่
คงเหลือ 1 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ S/S-
จำนวนที่เปิดรับ 32 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 26 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 26 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 26 คู่
คงเหลือ 6 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ SN
จำนวนที่เปิดรับ 24 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 12 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 12 คู่
คงเหลือ 12 คู่

จำนวนนักกีฬาที่สมัครแข่งขันระดับมือ ประเภทคู่มือ NP-
จำนวนที่เปิดรับ 16 คู่
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 6 คู่
จำนวนผู้ผ่านการสมัคร 6 คู่
จำนวนผู้ชำระเงินแล้ว 6 คู่
คงเหลือ 10 คู่